Postup přípravy - Home

Dopplerův MaFIn je cyklus odborných přednášek z Matematiky, Fyziky a Informatiky pro studenty osmých a devátých tříd základních škol. Celou akci organizují studenti z Gymnázia Christiana Dopplera.

V tomto školním roce se můžete těšit rovnou na dva MaFIny. A to jeden, který se bude konat 1.12.2023 v rámci oslav 70. výročí našeho gymnázia, kde budou prezentovat absolventi naší školy, kteří už na MaFInu prezentovali někdy dříve. Druhý termín bude standartní MaFIn, který bude probíhat 1.2.2024.

Akce se ve školním roce 2023/2024 koná již po dvanácté a třinácté a navazuje na svého předchůdce nazvaného FYGYZ, který se na Gymnáziu Christiana Dopplera (dříve na Gymnáziu Zborovská) koná již od roku 2005. 

obr2_thumbPrioritou této odborné akce je vhodně doplnit učivo na základních školách a nabídnout žákům zajímavé informace z oborů, které neustále získávají na popularitě a na významnosti. Uvědomujeme si, že během normálních hodin v prostředí školy nezbývá vyučujícím čas na prozkoumání nejrůznějších témat do hloubky či na výklad témat více odborných. Proto se snažíme, aby byly na naší akci zastupeny přednášky související s látkou probíranou v 8. a 9. ročníku, ale také přednášky, které pomohou žákům vybrat si další směr jejich studií. Samozřejmě víme, že prostý výklad látky žáky nezaujme, a proto se snažíme, aby všechny naše přednášky byly co nejvíce interaktivní, a aby podnítily zájem všech posluchačů. Tzv. třešničkou na dortu každého přednáškové dne je ukázka zajímavých fyzikálních experimetů, která pokaždé sklidí zasloužené ovace.