Postup přípravy - Home

Dopplerův MaFIn je cyklus odborných přednášek z Matematiky, Fyziky a Informatiky pro studenty osmých a devátých tříd základních škol. Celou akci organizují studenti z Gymnázia Christiana Dopplera.

Tato akce se ve školním roce 2019/2020 koná již počtvrté a navazuje na svého předchůdce nazvaného FYGYZ, který se na Gymnáziu Christiana Dopplera (dříve na Gymnáziu Zborovská) koná již od roku 2005. 

obr2_thumbPrioritou této odborné akce je vhodně doplnit učivo na základních školách a nabídnout žákům zajímavé informace, z oborů, které neustále získávají na popularitě na významnosti. Uvědomujeme si, že během normálních hodin v prostředí školy nezbývá vyučujícím čas na prozkoumání nejrůznějších témat do hloubky, či vysvětlit žákům témata více odborná. Proto se snažíme, aby byly na naší akci zastupeny přednášky související s látkou probíranou v 8. a 9. ročníku, ale také přednášky, které pomohou žákům vybrat si další směr jejich studií. Samozřejmě víme, že prostý výklad látky žáky nezaujme, a proto se snažíme, aby všechny naše přednášky byly co nejvíce interaktivní, a aby podnítily zájem všech posluchačů. Tzv. třešničkou na dortu každého přednáškové dne je ukázka velice zajímavých fyzikálních experimetů, která pokaždé sklidí zasloužené ovace.