Postup přípravy - Home

Dopplerův MaFIn je cyklus odborných přednášek z Matematiky, Fyziky a Informatiky pro studenty osmých a devátých tříd základních škol. Celou akci organizují studenti z Gymnázia Christiana Dopplera.

Tento ročník proběhne Dopplerův MaFIn jak prezenčně tak i formou streamu, a to v pátek 27. 1. 2023. Přihlašovat se můžete zde. Stream můžete sledovat na tomto odkazu – začínáme v 9:00. :)

Akce se ve školním roce 2022/2023 koná již po jedenácté a navazuje na svého předchůdce nazvaného FYGYZ, který se na Gymnáziu Christiana Dopplera (dříve na Gymnáziu Zborovská) koná již od roku 2005. 

obr2_thumbPrioritou této odborné akce je vhodně doplnit učivo na základních školách a nabídnout žákům zajímavé informace z oborů, které neustále získávají na popularitě a na významnosti. Uvědomujeme si, že během normálních hodin v prostředí školy nezbývá vyučujícím čas na prozkoumání nejrůznějších témat do hloubky či na výklad témat více odborných. Proto se snažíme, aby byly na naší akci zastupeny přednášky související s látkou probíranou v 8. a 9. ročníku, ale také přednášky, které pomohou žákům vybrat si další směr jejich studií. Samozřejmě víme, že prostý výklad látky žáky nezaujme, a proto se snažíme, aby všechny naše přednášky byly co nejvíce interaktivní, a aby podnítily zájem všech posluchačů. Tzv. třešničkou na dortu každého přednáškové dne je ukázka zajímavých fyzikálních experimetů, která pokaždé sklidí zasloužené ovace.