Postup přípravy - Zenónovy paradoxy

Detail o přednášce
  • Začátek přednášky: 09:05
  • Konec přednášky: 09:25
  • Přednášející: Adéla Karolína Žáčková

Proč rychlonohý Achilles nikdy nepředhoní ploužící se želvu? A jak se to má s takovým letícím šípem? Není jeho pohyb jen pouhým šálením našich smyslů? V přednášce se přeneseme do starověkého Řecka a zkusíme nahlédnout pod roušku těchto tajemství.

Zeptejte se přednášejícího