Postup přípravy - Svět v banánech

Detail o přednášce
  • Začátek přednášky: 09:55
  • Konec přednášky: 10:10
  • Přednášející: Petra Vozábová

Přednáška bude pojednávat o základních pojmech využívaných v dozimetrii, měření, typech záření
a jeho zdrojích. Je naše celé naše okolí radioaktivní?

A na závěr, aby nebylo vše jen o špatných vlivech záření, tak i jak se to dá obrátit v náš prospěch.

Zeptejte se přednášejícího